SATIŞTA İKNA EĞİTİMİ Mİ?

SATIŞTA İKNA EĞİTİMİ Mİ?

Satışla ilgili yeni dönemde değişecek bir kavram daha var: “İkna etmek”.

Satışçılara eğitimde “Şimdi seni ikna edeceğim.” dediğimde ne hissettiklerini soruyorum.

Gelen cevap hep aynı oluyor. “İyi değil”. “İyi gelmedi”.

Anadolu tabiriyle bana ürünü “kaktırmaya” çalışıyorsun diyenler de çok çıkıyor.

Çünkü “İkna” #kendi ajandanı karşındakine dayatmak, kendi fikrini karşındakine kabul ettirmek üzerine bir zihniyet modelidir

Bir insan bir fikri kendine ait olduğunu düşünürse kabul eder.

Satış, Müşteri “iyi bir alım kararı” verdiğini düşündüğünde gerçekleşir.

İkna kabiliyetinin yüksek olduğunu düşünen “satışçı zihniyeti” müşteri odaklı olamaz:

“Odağı” ikna etmekte olduğu için:

– iyi dinleyemez,
– müşteriyle bağ kuramaz, güven vermez,
– iyi analiz yapamaz ve
– değer sunma becerileri bildiği yöntemlerle sınırlı kalır.

Yeni dönemde “Zihin oyunlarının farkında olan” ve satışta “koçluk” becerileri edinen ekipler göreceğiz.

Leave a Reply